TOMASZ MOCZEK
art


Pracuję i mieszkam we Wrocławiu , w Polsce. I work and live in Wrocław , in Poland.

Lubię rzeźbę studyjną, malarstwo, garfikę, design - projektuję i realizuję w róźnych dziedzinach sztuki.
I like studio sculpture, painting, graphic - I design in various fields, because sculpture provides such opportunities.
Dyplom z fotografii artystycznej, który uzyskałem pod opieką artystyczną Pani Natalii Lach- Lachowicz.
Dyplom z rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w katedrze Alojzego Gryta.
A diploma in artistic photography, which I obtained under the artistic supervision of Ms. Natalia Lach-Lachowicz.
A diploma in sculpture at the Wrocław Academy of Fine Arts in the Alojzy Gryt Cathedral.
Wystawiam swoje prace we wrocławskich galeriach, takich jak Biuro Wystaw Artystycznych, galeria Miejska, Browar Mieszczański, Galeria Domus na Jatkach.
Udział w konkursach: zdobyłem Grand Prix za projekt Pomnika ku czci Jana Pawła II w Milanówku oraz wyróżnienie w konkursie Urzędu Miejskiego na pamiątkę z Wrocławia.
I exhibit my works in galleries in Wrocław, such as Biuro Wystaw Artystyczne, Miejska Gallery, Browar Mieszczański, Galeria Domus na Jatki.
Part in competitions: I won the Grand Prix for the design of the Monument in honor of John Paul II in Milanówek and an honorable mention in the City Hall's competition for a souvenir from Wrocław.
Z miastem łączy mnie największy mój projekt a mianowicie Wrocławskie Krasnale. W 2005 roku na zlecenie Biura Promocji Miasta opracowałem zagadnienie rzeźbiarskiego symbolu miasta i z dużym powodzeniem projekt rozwijam do dzisiaj.
What connects me with the city is my biggest project, namely Wrocław Dwarfs. In 2005, commissioned by the City Promotion Office, I developed the issue of a sculptural symbol of the city, with great success, the project is still developing.
Back to home

More information

wroclawskiekrasnale.pl
Facebook
Wiki